ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Kalite

 TEKİNİŞ REKLAM, sürdürdüğü hizmet faaliyetlerinde çevreye verebileceği olumsuz etkileri en aza indirmeyi hedeflemektedir. Faaliyetlerinde çevre ile ilgili tabi olduğu ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere ve diğer

yükümlülüklere uymayı taahhüt eder. Yürüttüğü tüm faaliyetlerinde geri dönüştürülebilir atıklarını değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmak, çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemek, doğal varlıkları korumak, canlı hayatı olumsuz etkilememek, çevreyi kirletmemek ve olumlu yönde geliştirmek için gerekli tedbirleri alır ve aldırır. 

TEKİNİŞ REKLAM, Çevre yönetim çalışmalarını ve çevresel etkilerin azaltılması yönünde yaptığı çalışmaları tüm süreçlerde geliştirerek sürekli iyileştirir.