ISG POLİTİKAMIZ

KaliteİŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

TEKİNİŞ REKLAM, çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için gerekli olan işlemleri yapmayı ve bu işlemleri sağlamak için her türlü aracı noksansız olarak bulundurmayı hedef ilke olarak benimsediğinden, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda “önce güvenlik” ilkesine inanarak yaklaşmaktadır. Bu ilkenin uygulanabilmesi için tüm çalışanlar yaptıkları işlerde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin kurallara kesinlikle riayet edeceklerdir. Çünkü hiçbir iş, çalışanların can güvenliğini ve sağlığını tehlikeye sokacak kadar acil ve önemli değildir. 

TEKİNİŞ REKLAM, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konularında tabi olduğu ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere (kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmeliklere), imzaladığı sözleşme ve şartnamelere uymayı taahhüt etmektedir.

Faaliyetleri sırasında kaza olasılığını kaynağında önleyerek oluşabilecek kazaları en aza indirmeyi ve meslek hastalığı oluşmaması yönünde çaba göstermeyi vazgeçilmez öncelikli hedefi olarak kabul etmektedir. 

TEKİNİŞ REKLAM, İSG faaliyetlerindeki tüm süreçlerde çalışmalarını sürdürerek sürekli olarak iyileştirme yapacak, böylelikle tehlikeleri minimuma indirecektir.